Go back

Drugačni časi so ...

Prav res je tako, da smo se znašli v časih, na katere nas ni nihče mogel prav posebej pripraviti. Ampak midva se ne dava. Z vso paro delava naprej. Catering kot iz škatlice ;) Kjer je volja, tam je pot.


Written on 2021-01-14 06:59:48 by MAŠ